skip to Main Content
Projektleder og fundrasier Vibeke Zimling 26 83 84 34 kontakt@vibekezimling.dk

Har du brug for funding til et projekt?

- f.eks. til events, koncerter eller festival?

Har du brug for løbende funding?

- f.eks. til din forening eller organisation?

Hvordan skriver man en skarp projektbeskrivelse og hvordan er det lige man laver en finansieringsplan?

Jeg hjælper dig med at få styr på din projektbeskrivelse, din finansieringsplan og med at finde relevante støtteydere.

Sammen laver vi en handlingsplan for din fundraising, så du ved præcis, hvad du skal gøre for at opnå dine mål.

Baseret på vores fælles vurdering af projektet og økonomien i det, vælger du selv, om du udelukkende vil bruge mig til rådgivning og sparring, eller om du ønsker, at jeg skal fungere som fundraiser for projektet.

Fundraisingstrategi - hvis der skal fundraises til flere projekter sideløbende, eller I er afhængige af løbende funding.

Uden en strategi bliver fundrasing hurtigt til en stor og uoverkommelig opgave, som tager flere ressourser end den behøver at gøre. I større organistationer kan en manglende plan for fundraising desuden let medføre, at værdifuld funding bliver tabt på gulvet pga. manglende koordinering og ansvarsfordeling.

Sammen kigger vi på organisationens ressourcer, muligheder, styrker og svagheder. Herudfra opstiller vi specifikke målsætninger og klarlægger mulige fundraisingmetoder.

Det endelige produkt er en konkret handlingsplan for organiseringen af fundraisingindsatsen, så I har en brugbar strategi – klar til at implementere i organisationen.

Få værktøjerne til selv at håndtere din fundraising:

Målet med et rådgivningsforløb er at du bagefter selv er i stand til at udforme fondsansøgninger til dit projekt.

Et rådgivningsforløb vil typisk indeholde følgende:

  • Uforpligtende gratis første møde om dit projekt hvor idéer og visioner afklares
  • Hjælp til udarbejdelse af projektbeskrivelse og finansieringsplan
  • Oversigt over mulige tilskudsordninger målrettet dit projekt
  • Fundraisingsplan
Kontakt

Effektiviser din fundrasing med en fundrasingstategi:

Målet med en fundrasingstategi er at at få forankret en effektiv og systematisk process for fundrasing i organisationen.

Et stategiforløb vil typisk indeholde følgende:

  • Analyse af behov og ressourcer
  • Udarbejdelse af målsætninger og metoder
  • Udarbejdelse af konkret handlingsplan (hvem gør hvad hvornår og hvorfor)
  • Implementering / workshop for medarbejdere/funding ansvarlige
  • Opfølgning
Kontakt
Back To Top